Đọc kết quả quảng cáo :
các chỉ số cần quan tâm

1. Ctr <5 thì nên xem sét. > 7 là ok.  ( tỉ lệ người xem / tương tác. Ví dụ 100 người xem có 7 người tương tác thì ctr là 7)
2. tần suất trong 1 tuần mà >1.8 giá qc sẽ bị đắt ( tắt đi)  Tần xuất quảng cáo là 2 trong 1 tuần (khoảng thời gian xem báo cáo) thì tức là trong 1 tuần người dùng nhìn thấy 2 lần cái quảng cáo đó.
3. bình luận : phải có bình luận   (số bình luận ra được khi chạy ads)
4. mối quan hệ qua tin nhắn  (số tin nhắn được khách hàng phản hồi , không tính số lượt clcik vào trả lời tin nhắn mà click nhầm)
5. chi phí / mỗi kêt quả  ( nếu chạy tin nhắn thì chi phí / 1 lần click vào nút tin nhắn. còn nếu chạy tương tác tức chi phí / lần tương tác )
6. tổng số tiền đã chi tiêu

Thời gian xem quảng cáo.

Nên xem kết quả và lên camp mới vào 11h đêm tới 1h đêm.