Bài 9: Cách add thẻ ngân hàng vào tài khoản quảng cáo cá nhân và chạy quảng cáo đầu tiên 

Có thẻ rồi, có fanapge rồi, thẻ có tiền rồi.

Giờ các bạn cần đăng 1 vài bài viết lên fanapge

ở cuối mỗi bài viết sẽ xuất hiện nút : quảng cáo bài viết.

Click vào nút này và điền 1 vài thông số cơ bản. :

số tiền : để 20.000 đ tiền ngân sách.

Rồi ấn nút quảng cáo.

Hệ thống sẽ hiện phương thức thanh toán. Chọn loại tiền thanh toán, múi giờ thanh toán, quốc gia thanh toán,

Nhấn tiếp tục.

NÓ sẽ cho mình điền các thông số trên thẻ.

Tên in trên thẻ : bạn cầm tên in trên thẻ và viết vào (không dấu)

Số thẻ :

ngày hết hạn.

3 số scv bảo mật: bạn lật đằng sau thẻ sẽ nhìn thấy 3 số này .

click hoàn thành. vậy là bạn đã tạo được quảng cáo đầu tiên.

Facebook sẽ tiến hành xét duyệt nội dung quảng cáo trong khoảng tối đa 24-72h.

Sau khi duyệt xong trạng thái sẽ chuyển sang là đang hoạt động.

Lúc này ae mình sẽ ngồi đợi nó cắn tiền thì mới bắt đầu tiếp cận được người dùng.