Giúp anh em có cái nhìn đơn giản hơn về tích xanh.

Giúp những khách hàng đang thuê tích xanh biết thế nào là đắt rẻ.

Giúp anh em mới học hoặc mới bán online đỡ kỳ vọng nhiều về tích xanh :)).

Kết bạn với mình https://www.facebook.com/ntsonmkt